20


Посматрање

Посматрање
Гуан

Годишња доба се сливају једно у друго по утврђеном редоследу, одступајући само у оквиру себе, али никада у међусобном односу. Та правилност је видљива у свим појавама, од кретања у соларном систему до устаљених селидби животиња. Сва космичка материја подлеже законима цикличног кретања, па и судбине цивилизација и појединаца нису никакав изузетак. Зато ПОСМАТРАЊЕМ космичких закона и њихових последица на ваш и на туђ живот, можете стећи представу о обрасцима који су уткани у збивања. Такав увид је изузетно моћан, и даровита природа га може употребити да овлада собом и својом околином.

Као што је живот појединца састављен од годишњих доба пролећа инспирације, лета рада, јесени употпуњења и зиме одмора и посматрања, тако и све остале световне појаве имају своја годишња доба. Да би докучили значење и тенденцију садашње ситуације, приступите јој имајући у виду концепт једног предвидљивог распореда годишњих доба. ПОСМАТРАЊЕМ садашње ситуације и издвајањем онога што јој је непосредно претходило, можемо утврдити шта ће уследити.

Човек нерадо прихвата чињеницу да поседује урођену способност предвиђања скривених тенденција, пошто је човек ретко свестан шта истински жели. А, у ствари, особа која храбро и објективно посматра на овај начин, може временом да овлада својим светом. Када постане део космичког закона, човек на све реагује спонтано и прикладно. Истовремено сви бивају понесени снагом његовог присуства. Овакав човек постаје прави вођа, јер не влада силом, него божанском инспирацијом.

Искористите време ПОСМАТРАЊА да се неспутано крећете у друштву. Саслушајте пажљиво нове идеје и онда понудите свој савет. Људи ће упијати ваше речи. У вођењу послова, ваше ће идеје добити на тежини. Искористите све могућности да истражујете, посматрате, и мењате праксу или тактику која се чини неприкладном. Када следе узор искреног посматрања без задњих намера, међу љуђима се успоставља узајамно поверење.

Пошто схватите шта да чините, и правилно се одазовете на то, у личним односима се неће јављати проблеми. У заједништву и сарадњи можете своје односе подићи на један виши лични или друштвени степен.

Имајте на уму да је ово време када и други такође посматрају вас. Када вас подупиру закони и снаге космоса, ваш положај постаје истакнут и очигледан, као уосталом и ваш утицај. Што се у жељи да боље видите и посматрате већма пењете на виши положај, то и сами постајете видљивији.


Горњи триграм, СУН, нежна дејства, повољно утиче на триграм КУН, пријемчивост. Без променљивих линија, хексаграм ПОСМАТРАЊЕ предсказује да има још много тога да се уради поводом вашег питања. Озбиљно осмотривши ситуацију, покушајте да схватите њено суштинско значење и правац по коме ће се развијати. Једном када је схватите у потпуности, енергично извршите утицај на њу, и промените је колико је потребно. Немојте се ничега плашити. Ако сте се реалистички понели, људи ће вам веровати.


Покретне линије

Линија на врху:

На неки начин сте изван ситуације, у могућности да посматрате живот лишени многих предрасуда. Тако откривате високу вредност исправног понашања. Нема кајања. Посматрање без учешћа ега овде је кључ.

Пета линија:

Ако ПОСМАТРАТЕ какав утицај ваш живот врши на друге, стећи чете дубље разумевање онога што вам будућност припрема. Уколико другима пружате добар пример, бићете ослобођени сваке кривице. Открићете да је то само по себи довољна награда.

Четврта линија:

Сада можете учинити корак напред ако ПОСМАТРАТЕ друштво и његове највредније циљеве, вође или организације, којима бисте се радо прикључили, или које би подржали. Друштвена свест убрзаће ваш развој утолико што ћете, поставши део масе, постати отворенији и тако извршити значајнији утицај.

Трећа линија:

Да бисте донели исправне животне одлуке, морате прво стећи једно објективно знање о себи. То се не остварује кроз анализу снова, ставова и мишљења. Они су безначајни за самоистраживање. Уместо тога, посматрајте свој утицај на свет око себе. Ту ћете пронаћи себе.

Друга линија:

Ако су вам амбиције надјачале жељу за унутрашњим миром, и сежу у друштвене сфере, онда морате да развијете шире видике. Не можете се даље развијати уколико сваку ствар посматрате кроз призму сопствених уских стандарда и приватног живота.

Линија на дну:

Да ли посматрате ситуацију површно и оцењујете је према периферним ефектима које има? То је онда један неприкладан, непросветљен начин посматрања. Супериорни ум ће покушати да сагледа ситуацију као део шире целине. Тако он уочава њен прави, животни значај.