Текстови

Пример одговора добијеног у консултацији Књиге Промена

Претпоставимо да смо добили следећи одговор: Увидом у доњу табелу можемо пронаћи да је то хексаграм 54, Подређени. Прво проучавамо главни текст и коментар придодат овом...

Консултација Књиге Промена употребом новчића

Чак и у Кини има људи који сматрају да је предсказивање помоћу стабљика хајдучке траве или штапића преспоро и незграпно, те радије користе три новчића. Следећа...

Консултација Књиге Промена употребом штапића

Педесет штапића за консултације требало би, у идеалном случају, да буду стабљике хајдучке траве дугачке између тридесет и шездесет сантиметара, али њих могу добро да замене...

Речник термина коришћених у тумачењу одговора Књиге Промена

Наведене речи често се употребљавају у тексту хексаграма на овом саЈту. Њихова значења су у овом контексту следећа: АУТОРИТЕТ – Овај термин и термин вођа и...