Речник термина коришћених у тумачењу одговора Књиге Промена

Наведене речи често се употребљавају у тексту хексаграма на овом саЈту. Њихова значења су у овом контексту следећа:

 • АУТОРИТЕТ – Овај термин и термин вођа и претпостављени односе се на или особе чије одлуке утичу на ваш живот у датом часу. То је такође свака утицајна особа.
 • ХАОС – Овај термин и термин конфузија односе се на стање нереда и неповезаности са таом. Док је у хаосу, човек је склон да поткопа своју будућност неприкладном акцијом и упропасти сав користан рад из прошлости.
 • ИСПРАВАН – Овај термин и термини прави и праведан односе се на акције и ставове који су у хармонији са околином и питачевом личном природом: са таом. Када се исправно дела, избегава се конфликт. Овај се термин такође односи и на линију у прикладној позицији у хексаграму.
 • ОДГОВАРАЈУЋЕ ЛИНИЈЕ – Овај термин се односи на линије које се налазе на истоветним позицијама у оба саставна триграма. Одговарајуће линије су линије 1 и 4, линије 2 и 5 и линије 3 и 6.
 • ЗЛО – Овај термин и термини пропадање и декаденција односе се на компромис у вези начела и морално изопачење који ће изазвати патњу и конфузију.
 • ЧВРСТО – Линија у хексаграму која је непрекинута (—) и стога јака и одређена. Такође означава чврст и одређен став.
 • ДОБРО – Овај термин и термин срећа односе се на стање у коме се могу остварити вредна и добра дела. То може да буде нека прилика која ће имати повољан ефекат за све укључене, или је у питању особа која се развија у складу са собом и својом околином.
 • ЧОВЕК – Овај термин и термини он и његов односе се на људска бића оба пола.
 • НЕСРЕЋА – Овај термин и термини кривица и грешка односе се на околности које доносе препреке, изазивају понижење или срамоту и кваре ефекте корисних дела.
 • ЛИЧНИ РАЗВОЈ – Ова фраза и фразе унутрашњи развој и развој карактера односе се на неговање и прочишћавање индивидуалних врлина: као коначни резултат јавља се узвишени човек који своје циљеве постиже са лакоћом, без да злоупотребљава друге.
 • НАЧЕЛА – в. врлина.
 • ЖРТВА – Жртва је напуштање нечега у корист нечег другог. Не мора нужно да донесе непосредне резултате, па се захтева одређена доза вере. У ужем смислу се односи на самодисциплину.
 • НЕПРОМЕНЉИВО – Непроменљиво се односи на непроменљив, статични хексаграм или стање.
 • УЗВИШЕНИ ЧОВЕК – Термин узвишени човек се користи у кинеском оригиналу Књиге Промене да означи особу која стреми да живи свој живот на најбољи могући начин. Лао Це, филозоф из 6. века п. н. е. описује узвишеног човека на следећи начин:

Најбољи човек је попут воде.

Вода је благородна; она потпомаже све ствари и не супротставља им се.

Борави чак и у ниским местима које сви презиру.

Зато је тако блиска тао-у.

Најбољи човек у свом боравишту привржен је земљи.

У свом срцу гаји љубав према узвишеном.

Кроз своје пријатеље он љуби читаво човечанство.

У његовим речима се одражава поштење.

У управљању, воли ред.

У вођењу послова, способност.

Он увек правовремено дела.

Управо зато што се не такмичи он је беспрекоран.

Термин узвишени човек често се замењује са ви пошто се претпоставља да питач има тај идеал на уму.

 • ТАО: Тао се односи на човеков лични пут кроз космос.
 • ВРЛИНА – термини врлина и начела односе се на искрену приврженост сопственим стандардима и етици. Врли човек остаће доследан својим начелима и частан је. Књига Промене томе придаје огроман значај.
 • ПРОПУСТУЉИВ – термин пропустљив се односи на линију у хексаграму која је прекинута (- -) и зато пријемчива и прихватајућа. Такође значи пријемчив став и држање.

Без коментара

Објавите коментар