Консултација Књиге Промена употребом штапића

Педесет штапића за консултације требало би, у идеалном случају, да буду стабљике хајдучке траве дугачке између тридесет и шездесет сантиметара, али њих могу добро да замене дрвени штапићи. Њих треба чувати у затвореној кутији која се никад некористи за неке друге сврхе.

Наш циљ, наравно, јесте да добијемо одговор од Ји Ђинга; он се налази у тексту и коментаrу придодатoм добијеном хексаграму; често се појављује хексаграм са једном или више покретних (променљивих) линија, и у том случају морамо да изучимо неколико текстова и коментара: а) оне који су придодати добијеном хексаграму; б) оне који су придодати свакој од покретних линија; ц) оне који су придодати хексаграму који настаје када се покретне линије добијеног хексаграма претворе из јин линија у јанг или обратно. Када се овлада начином употребе штапића за предсказивање, утврдићемо да он није толико тежак колико нам се на први поглед може учинити. Њихова употреба ће кроз праксу постати готово аутоматска и тако неће ометати наше стање духовне пријемчивости.

Када се педесет штапића три пута пронесу кроз миришљави дим, један од њих се одмах враћа у кутију и не игра више никакву улогу у даљем обреду. Отуда, иако због ритуалних циљева морамо имати тачно педесет штапића, само се четрдесет девет штапића користи за добијање одговора на наша питања. Број штапића треба сваки пут пажљиво проверити, јер ће један мање или више пореметити наше прорачуне и дати неважне одговоре. Искусној особи за цео поступак потребни су само штапићи и њене руке. Они који немају довољно искуства могу се у почетку служити са два послужавника (величине тањира), које ћу означити са А и Б.

Четрдесет девет штапића стављамо заједно на А. Особа која поставља питање, још увек усредсређена на њега или у стању што ближем празнини, пружа десну руку и брзо их дели у две гомилице.

Она потом узима један штапић са десне гомилице и ставља га између последња два прста леве руке. Потом почиње да одбројава штапиће са леве гомилице, и то по четири одједном, све док јој не остану један, два, три или четири штапића. Тај остатак смешта између трећег и четвртог прста леве руке. Потом одваја штапиће са десне гомилице, четири по четири, све док не остану један, два, три или четири штапића. (Понекад се овај део пребројавања изоставља јер се, када се добро овлада системом, остатак десне гомилице може израчунати према остатку леве гомилице.) Особа сада има у левој руци укупно пет или девет штапића, тј. 1+1+3 или 1+2+2 или 1+3+1 или 1+4+4. Тих пет или девет штапића одлажу се у гомилици на послужавник Б.

Исти поступак понавља са преосталим штапићима на послужавнику А. Они се поново помешају десном руком и поново поделе на две гомилице. Овог пута, након пребројавања, збир ће износити четири или осам штапића, тј. 1+1+2 или 1+2+1 или 1+3+4 или 1+4+3. Тих четири или осам штапића такође се одлажу на Б, али мало одвојени од штапића који се тамо већ налазе.

Поступак се понавља још једном са штапићима који су остали на А. Овог пута резултат ће такође бити четири или осам штапића, добијених на исти начин као у претходном бројању.

Сада ће се на послужавнику Б налазити једна од следећих комбинација (5 или 9) + (4 или 8) + (4 или 8). Те три бројке показаће да ли је доња линија добијеног хексаграма јанг или јин, тј. чврста (непрекинута) или пропустљива (прекинута). Оне ће такође показати да ли је та линија покретна или не. Наредна табела показује: а) све могуће комбинације бројки које се добијају употребом штапића на управо описани начин; б) тип линије који свака од тих комбинација одређује; ц) називе и описе разних типова линија; д) ритуалну бројку коју сваки од њих добија. Текстови који су у Књизи Промене придодати линијама сваког хексаграма увек започињу речима: покретна линија на том-и-том месту, јер нас те линије једино интересују када су покретне линије.

Када на горе описани начин утврдимо прву (најнижу) линију хексаграма, поново сакупљамо свих четрдесет девет штапића на послужавнику А и понављамо исти процес да бисмо одредили другу линију (одоздо) тог хексаграма. Исти поступак понављамо док не одредимо свих шест линија. Укупно, дакле, потребно је обавити шест процеса дељења и пребројавања од којих се сваки састоји од три ступња.

 

Табела за предсказивање

(а) (б) (ц) (д)
5+4+4 стара јанг линија
(покретна)
РБ9
9+8+8 стара јин линија
(покретна)
РБ6
5+8+8 млада јанг линија РБ7
9+8+4
9+4+8
5+4+8 млада јин линија РБ8
5+8+4
9+4+4

 

 

Без коментара

Објавите коментар