Табела триграма и хексаграма

Табела триграма и хексаграма служи за лакше проналажење одговарајућег хексаграма на основу доњег и горњег триграма из којих се састоји.

За хексаграм чији број тражите, у левој колони пронађите доњи триграм , а у горњем реду пронађите горњи триграм. На пресеку реда и колоне налази се број хексаграма који тражите.

 

Ćien Džen Kan Gen Kun Sun Li Duei
1 34 5 26 11 9 14 43
25 51 3 27 24 42 21 17
6 40 29 4 7 59 64 47
33 62 39 52 15 53 56 31
12 16 8 23 2 20 35 45
44 32 48 18 46 57 50 28
13 55 63 22 36 37 30 49
10 54 60 41 19 61 38 58

 

Без коментара

Објавите коментар