38


Противуречност

Опозиција
Куеи

Овом ситуацијом влада јака ПРОТИВУРЕЧНОСТ. Можда су у питању супротна гледишта каква се иначе јављају међу особама са супротним интересима, или неодлучност која се развија из унутрашње подвојености у самом човеку. Ви сада треба да докучите суштину разилажења, и на тој основи се прилагодите временима. Велика постигнућа не долазе у обзир, пошто се ова не могу остварити без потпуне сарадње и усклађености. Посрећиће се само мали подухвати, као и постепени, благи утицаји.

Упркос надмоћне ПРОТИВУРЕЧНОСТИ, која се у политичким стварима одражава као сукоб супротстављених идеологија, ипак се, у једном другом смислу, отвара могућност за успостављање врхунског јединства. Заправо је облик јединства који настаје као резултат сарадње супротстављених сила, често значајнији од узгредних удруживања која се остварују без много премишљања. Зато постојећа поларност може да створи идеалне услове за врхунско јединство. Не будите нестрпљиви и импулсивни. Постепеним корацима покушајте да превазиђете политичке разлике. Мало дипломатије може сада учинити чудо.

Неутрализоване супротним снагама подједнаке јачине, политичке или друштвене стратегије сада не доносе резултате. Амбициозни циљеви морају сачекати повољнију атмосферу. Гајење пријатељских односа је тренутно најбољи облик понашања. Немојте дозволити да вас увуку у послове са сумњивим исходом. Не грабите се за положај. Искористите постојећу поларност да јавно укажете на потребу за сарадњом, и широкогрудо се односите према разликама у мишљењима. Такав приступ ће вам бити од нарочите користи ако будете организовали неки групни рад.

ПРОТИВРЕЧНОСТ каква постоји у породичном животу и личним односима, има класичан облик. Супротне тежње рођене браће, на пример, тако се испољавају. Наравно, у једном ширем контексту, крвне везе постају основ врхунског јединства, али за сада, на овом ступњу, су у супротности. Околности такође иду на руку удаљавању и неспоразумима међу мушкарацима и женама. Њихове урођене разлике достижу врхунац, и они се повлаче у ограде сопствене индивидуалне природе. Премошћавање тих разлика је преломни тренутак у сваком односу. То је вечна игра полова, предигра врхунском сједињењу. У суштини, све наведене противуречности само износе на видело светле перспективе узајамне размене. Незнатним, нежним утицајима може се остварити обострани склад.

А можда се у овом периоду сусрећете са проблемом дуализма у сопственој природи? И другима изгледате несигурно и неодлучно док вагате контрадикторна гледишта? Али, вама се никада раније обе стране нису указивале тако јасно ! Када се сагледају са једног вишег становишта, предубеђења везана за патриотизам, кланове, као и сви крути принципијелни ставови или класне предрасуде, губе на значају. За мудрији и праведнији ум, борба између добра и зла, живота и смрти и сличне супротности, само су природне интеракције великих космичких сила. Овакав осећај једности и јединства у свету сачињеном од ПРОТИВУРЕЧНОСТИ, продубљује и усложњава човекову личност и смирује његов ум.


Горњи триграм, ЛИ, светлост, трага за јасноћом, док доњи триграм, ДУЕИ, задовољство, задовољство налази доле. У статичном облику, удаљавање та два триграма означава супротна становишта. ПРОТИВРЕЧНОСТ без промене сугерише отуђење, јер елементи који поседују различите природе раде једни против других. Немојте дозволити да ПРОТИВРЕЧНОСТ затрује ваш првобитни циљ. Држите се своје индивидуалности, јер ће вас једино она покренули с мртве тачке.


Покретне линије

Линија на врху:

Неспоразуми и неповерење учинили су да изгубите сваку перспективу. Своје праве пријатеље видите као непријатеље и браните се од њих. Временом ћете, међутим, сагледати своје грешке и напетост ће попустити. Када ПРОТИВРЕЧНОСТ достигне врхунац, она почиње да опада. Срећа.

Пета линија:

Услед атмосфере свеопште ПРОТИВРЕЧНОСТИ и опозиције, ви не препознајете особу која би вам могла искрено помоћи. Вама ће се та особа разоткрити, упркос неповерењу које је замаглило ваше виђење. Сарадња на остварењу заједничких планова доноси срећу.

Четврта линија:

Сами и изоловани пред опозицијом, сусрешћете некога с ким ћете поделити узајамну унутрашњу привлачност. Међу вама ће се развити обострано поверење и опасности ћете савладати заједничким снагама. Из ове сарадње могу се родити значајна постигнућа.

Трећа линија:

Недаће ће се гомилати, а људи вам се супротстављати на сваком кораку. Мада је почетак лош, није искључен добар крај. Држите се онога у шта верујете и удружите са неким способним помагачем, па ће се ствар добро завршити.

Друга линија:

Неочекивани или случајни сусрет са неком важном идејом или особом биће вам од користи. Овде ће спонтана привлачност умешати прсте. Унапред испланиран приступ био би незамислив и немогућ.

Линија на дну:

Јавила се отуђеност међу елементима који природно припадају једно другом. Немојте покушавати да успоставите јединство силом. Допустите стварима да се природно врате у првобитан склад. Не брините. Ствари ће се решити саме од себе. Ако вам неко предложи нешто недолично, хладан туш ће учинити чудо.