8


Јединство

Узајамна подршка
Би

Човек је и стваралац и производ цивилизације. Он учествује са другим члановима у заједничким искуствима карактеристичним за заједницу. На тај начин се формира веза језика, поретка и традиције, као основе за прогрес и еволуцију. Његов однос према непосредној околини је многострук и многолик. Човек може да буде бунтован или конзервативан, апатичан или високо свестан, да буде хваљен или бачен у тамницу. Какве год да су околности, он не престаје да бива члан једног друштвеног поретка.

У овом тренутку сте захваћени друштвеном свешћу. Каква год била тема вашег питања, прво се морате замислити над тим. Од највеће је важности да спознате потребу за правовременим успостављањем ЈЕДИНСТВА Индивидуална човекова душа живи на осећању повезаности са свим другим свесним бићима овакво гледиште би вам могло осмислити живот. Били бисте у стању да сагледате себе као део целине, што би истовремено ојачало вашу индивидуалност и поништило је. Немојте се плашити, неће се умањити ваша самосвест, само ће бити јаче осветљена на позадини нечег много дубљег.

Кинески текст наводи да се на одређеном нивоу ЈЕДИНСТВО успоставља чим се за то укаже прилика. Ради се о искуствима важним за лични развој. Ако наставите да игноришете такве прилике, заједница ће вас све више гурати у страну и ваш утицај ће престати: не само да ћете мало тога имати да кажете, него ће вас мало ко и слушати. Без обзира да ли ово тумачите у светлу учествовања на следећим изборима, учлањивања у неку друштвену организацију, узимањем удела у помагању неког културног збивања, или једноставно, преузимања једног одговорнијег става према својој непосредној околини, сада је право време да почнете. У личним односима, тежите ЈЕДИНСТВУ како у самом односу, тако и у ширем друштвеном контексту. Постоји право време за осаму и право време за друштвено ЈЕДИНСТВО и продуктивност.

Овај хексаграм има још један, подједнако важан аспекат: можда ће вам се ускоро указати прилика да наступите као вођа или покретач ЈЕДИНСТВА, са циљем окупљања чланова друштва, утицаја на њих, и остваривања напретка. Немојте сметнути с ума да овакав положај захтева велику одговорност, честитост и одлучност. Ако нисте дорасли тој улози а намеравате да је остварите, само ћете створити хаос и пометњу.

Ји Ђинг сматра ту улогу толико важном да позива оног који има такав порив, да консултује пророчиште још једном, и утврди каква му је чврстина карактера, ваљаност мотива и усклађеност с космосом.


Пријемчиви триграм КУН тежи да успостави јаку везу са триграмом КАН, дубином. ЈЕДИНСТВО у статичном облику сугерише да ћете без јаких друштвених веза свакако остати изоловани, налик на усамљено острво, окружени морем својих сопствених илузија. Покушајте, макар за тренутак, да обухватите и туђа мишљења и утиске. Пређите велику воду и истражите нове светове идеја!


Покретне линије

Линија на врху:

Тренутак повољан за успостављање ЈЕДИНСТВА је прошао. Од самог почетка је нешто недостајало и сваки покушај успостављања јединства доживљавао је неуспех. Поново проучите ситуацију да бисте утврдили тежину своје грешке.

Пета линија:

Можете веровати судбини да ће вас сада зближити са онима који вас могу унапредити. У питању је једна природна привлачност. Атмосфера је либерална и много се тога може постићи. Ово време заиста обећава срећу.

Четврта линија:

У блиском сте контакту са центром своје заједнице. Ово може да се односи на вођу или владара. Подршку отворено изразите, али немојте заборавити ко сте и изгубити се у неумереном изражавању верности.

Трећа линија:

У ово време људи и околина за коју је везано ваше питање вам не одговарају. Избегавајте претерано интиман однос са групом одржавајући притом спољашњу друштвеност. Приврженост таквим људима могла би касније потамнити ваш углед.

Друга линија:

Верујте у своје најдубље побуде, будите поштени према себи и удовољите захтевима својих убеђења. Остали ће вас следити. Ако будете јурили за похвалама и одобравањима других, изгубићете достојанство.

Линија на дну:

Искрено и неизвештачено држање је најбоља основа за успостављање односа. Са оваквим држањем можете бити сигурни да ћете привући друге. Линија указује на неочекивану срећу.