Пример одговора добијеног у консултацији Књиге Промена

Претпоставимо да смо добили следећи одговор:

Увидом у доњу табелу можемо пронаћи да је то хексаграм 54, Подређени.
Прво проучавамо главни текст и коментар придодат овом хексаграму.
Потом проучавамо текстове и коментаре природате првој и трећој линији јер су оне, у овом случају, покретне, тј. променљиве линије.
На крају проучавамо главни текст и коментар хексаграма који смо добили када су се покретне линије почетног хексаграма преобразиле у своје супротности (текстове и коментаре тих линија у новом хексаграму не узимамо у обзир). Сада смо добили следећи хексаграм:

Увидом у доњу табелу можемо пронаћи да је то хексаграм 32, Настављање.
Ако нам се учини да су текстови покретних линија контрадикторни главном тексту хексаграма, онда њима треба дати предност, јер то значи да се основна ситуација мења под изузетним околностима које су ипак њен део. Ако нема противречја, значење почетног хексаграма мора се комбиновати са оним посебним значењима на која указују покретне линије. С друге стране, ако због кретања једне или више линија добијемо два хексаграма као одговор на наше питање, у томе нема ни трунке противречја — без обзира колико ти хексаграми противречно изгледали — јер се они односе на раније и касније ступњеве истог догађаја или низа догађаја. Они могу да покажу да ће наши послови кренути добро (или лоше) у почетку, али да ће касније доћи до промене.
Ови наизглед сложени поступци утицаће у први мах на усредсређеност особе која поставља питање и на њену способност да одговор схвати интуитивно а не аналитички, али пракса ће смањити ту сметњу.
Ако нема покретних линија, онда ће текст и коментар првог (и јединог) хексаграма садржавати цео одговор на наше питање. Без обзира на број покретних линија који можемо да добијемо, одговор се никада не састоји од више од два хексаграма.

 

Ćien Džen Kan Gen Kun Sun Li Duei
1 34 5 26 11 9 14 43
25 51 3 27 24 42 21 17
6 40 29 4 7 59 64 47
33 62 39 52 15 53 56 31
12 16 8 23 2 20 35 45
44 32 48 18 46 57 50 28
13 55 63 22 36 37 30 49
10 54 60 41 19 61 38 58

 

Када добијемо један или два хексаграма као одговор на наше питање, њихове бројеве можемо лако да пронађемо у горњој табели. С обзиром да се хексаграм увек чита одоздо на горе, најнижа линија и друга и трећа одоздо чине доњи триграм; преостале три сачињавају горњи триграм. Пронађите доњи триграм у левој колони, а горњи триграм у првом реду. На пресеку ћете добити број хексаграма који се састоји од тих триграма.

 

Без коментара

Објавите коментар